Phú Yên: Các loài thủy sản chết do sử dụng chất diệt tạp

Phú Yên: Các loài thủy sản chết do sử dụng chất diệt tạp
Phú Yên: Các loài thủy sản chết do sử dụng chất diệt tạp