Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam