Quảng Nam

2 ngày 4 giờ trước
02:10
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái; nhiều cây cối, hoa màu bị hư hại. Lốc xoáy và giông sét làm chết 1 con bò, cuốn bay 1 chiếc ô tô.
4 ngày 15 giờ trước
02:54