Quảng Nam nỗ lực ngăn mặn đảm bảo nước tưới

3 tháng 2 tuần trước

Tại Quảng Nam, nắng nóng kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến khả năng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đang nỗ lực xây dựng các công trình ngăn mặn để giữ ngọt trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn.

Viết bình luận

Tin liên quan