Quốc hội Mỹ thảo luận về dự luật cho thế hệ nhập cư "Dreamer"

Quốc hội Mỹ thảo luận về dự luật cho thế hệ nhập cư "Dreamer"