Quốc hội thảo luận về phòng chống xâm hại trẻ em

1 tháng 1 tuần trước

Hôm nay (27/5), Quốc hội thảo luận trực tuyến về vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo của Đoàn giám và các đại biểu đã thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về nội dung này.

Viết bình luận

Tin liên quan