Rác thải “bức tử” rừng ngập mặn nguyên sinh ven đê sông Lam

4 ngày 22 giờ trước
Cánh rừng bần nguyên sinh tại Nghệ An được xem là lá phổi xanh bảo vệ hệ thống đê điều, chống ngập mặn, xói lở thiên tai. Tình trạng rác thải ngập tràn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống của nhiều hộ dân mưu sinh bằng khai thác nguồn lợi thủy sản.