Resort TP.HCM thành khu cách ly COVID-19

3 tháng 2 tuần trước

Với số lượng người có yêu cầu cách ly tập trung ngày càng lớn, đặc biệt là số lượng người Việt ở nước ngoài về nước, TP.HCM đã huy động nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện tham gia công tác phòng, chống dịch; sử dụng làm khu cách ly, áp dụng hình thức cách ly lưu trú có thu phí.

Viết bình luận

Tin liên quan