Sập chùa đang thi công ở Campuchia, nhiều người bị vùi lấp