Sập mỏ vàng ở Indonesia, nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi

Sập mỏ vàng ở Indonesia, nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi