Sập nhà 4 tầng ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng

Sập nhà 4 tầng ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng
Sập nhà 4 tầng ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng
Sập nhà 4 tầng ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng