Sạt lở bờ sông ở huyện Nam Sách (Hải Dương)

3 tháng 2 tuần trước

Những ngày gần đây, bờ sông khu vực kè An Điền, tuyến đê Hữu sông Lai Vu, đoạn qua xã Cộng hòa huyện Nam Sách đã xuất hiện điểm sạt lở nguy hiểm, uy hiếp trực tiếp đến đoạn kè xung yếu này.

Viết bình luận

Tin liên quan