Sạt lở núi nghiêm trọng tại Hòa Bình

1 tuần 4 ngày trước