Sơn La: Mưa lũ làm tê liệt quốc lộ 37 từ Bắc Yên sang Phù Yên

Sơn La: Mưa lũ làm tê liệt quốc lộ 37 từ Bắc Yên sang Phù Yên
Sơn La: Mưa lũ làm tê liệt quốc lộ 37 từ Bắc Yên sang Phù Yên
Sơn La: Mưa lũ làm tê liệt quốc lộ 37 từ Bắc Yên sang Phù Yên