Sri Lanka: Tình hình nằm trong tầm kiểm soát sau vụ đụng độ nhằm vào người Hồi giáo

Sri Lanka: Tình hình nằm trong tầm kiểm soát sau vụ đụng độ nhằm vào người Hồi giáo
Sri Lanka: Tình hình nằm trong tầm kiểm soát sau vụ đụng độ nhằm vào người Hồi giáo