Sức hút từ phương châm "dạy ít, học nhiều" tại Singapore

1 năm 7 tháng trước

Hệ thống giáo dục tại Singapore coi trọng nền tảng tri thức của mỗi công dân. Phương châm giáo dục “dạy ít, học nhiều” thấm nhuần trong từng học sinh, sinh viên họ nâng cao năng lực tự học và luôn bám sát thực tiễn.

Viết bình luận

Tin liên quan