Syria: Israel bắn tên lửa nhằm các mục tiêu ở thủ đô Damascus

Syria: Israel bắn tên lửa nhằm các mục tiêu ở thủ đô Damascus
Syria: Israel bắn tên lửa nhằm các mục tiêu ở thủ đô Damascus