Tai nạn xe buýt tại Zimbabwe, 47 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt tại Zimbabwe, 47 người thiệt mạng