Tài xế có thể tra cứu theo biển số để biết lỗi bị phạt nguội

6 tháng 1 tuần trước
Cục CSGT đang xây dựng cơ sở dữ liệu công khai lỗi vi phạm giao thông, dự kiến năm 2018 sẽ thí điểm hệ thống tra cứu trực tuyến.