Tấn công bằng súng cối tại miền Nam Afghanistan, hàng chục người thương vong

Tấn công bằng súng cối tại miền Nam Afghanistan, hàng chục người thương vong
Tấn công bằng súng cối tại miền Nam Afghanistan, hàng chục người thương vong
Tấn công bằng súng cối tại miền Nam Afghanistan, hàng chục người thương vong