Tăng tiền thưởng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/7/2019

1 năm 1 tuần trước

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng - theo đó, mức đóng – hưởng BHXH cũng sẽ thay đổi theo hướng tăng lên.

Cụ thể, trường hợp người lao động bị suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng.

Trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30%.

Trợ cấp hàng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được tính cụ thể như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng.

Ngoài ra, trong Nghị định mới về việc tăng tiền lương này còn nêu rõ các mức trợ cấp phục vụ với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động, Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Viết bình luận

Tin liên quan