Tảo hôn – những hệ lụy với trẻ em gái

7 tháng 2 tuần trước

Ở Việt Nam, một trong những quyền của trẻ em gái đang bị vi phạm là sự tồn tại dai dẳng của vấn nạn tảo hôn.

Để bảo vệ quyền trẻ em đặc biệt là trẻ em gái trước nạn tảo hôn, luật pháp Việt Nam đã có những quy định cụ thể như Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Luật Trẻ em năm 2016 nghiêm cấm tảo hôn và các hoạt động liên quan tới việc tổ chức và hỗ trợ tảo hôn. Thế nhưng, việc thực hiện này tại vùng sâu, vùng xa lại chưa thực sự hiệu quả. 

 

Khi nào vấn nạn tảo hôn vẫn tồn tại thì khi ấy quyền của trẻ em gái vẫn chưa được đảm bảo, các em vẫn chưa được sống và phát triển toàn diện. Bên cạnh việc chung tay của toàn xã hội, đã đến chính các em phải hiểu về quyền của mình và lên tiếng để không còn xảy ra tình trạng “trẻ em sinh ra trẻ em”.

Viết bình luận

Tin liên quan