Tập trung cứu trợ các xã miền núi Thanh Hóa bị mưa lũ cô lập

4 tháng 1 tuần trước
Đại diện lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, bộ đội, dân quân, công an huyện Thạch Thành đã mang mì tôm, lương khô, nước uống tới cứu trợ cho nhân dân các xã bị cô lập giữa nước lũ.