Thái Lan chỉ còn 90 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị

Thái Lan chỉ còn 90 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị
Thái Lan chỉ còn 90 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị
Thái Lan chỉ còn 90 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị