Thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng BHXH

2 tháng 3 tuần trước

BHXH Việt Nam vừa đề nghị BHXH tỉnh, thành phố, chậm nhất đến ngày 31-12-2019 hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.

Viết bình luận