Thay đổi thói quen của người dân trong khối ASEAN

2 tuần 5 ngày trước

Đại dịch COVID-19 đã phủ một màu tối lên bức tranh kinh tế xã hội của tất cả các nước trong khối ASEAN. Tuy nhiên ở mảng màu tối đó là sự thay đổi thói quen trong cuộc sống của người dân. Đó chính là xu hướng trực tuyến trong sử dụng dịch vụ.

Viết bình luận

Tin liên quan