Thêm 300 m đê bao cồn Phú Đa ở Bến Tre bị vỡ

2 tháng 3 ngày trước