Thêm 300 m đê bao cồn Phú Đa ở Bến Tre bị vỡ

3 ngày 14 giờ trước