Thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc sau quyết định của Mỹ lùi áp thuế hàng điện tử Trung Quốc