Thiệt hại ban đầu do bão số 2

6 tháng 3 ngày trước
Thanh Hóa: 590 héc ta lúa bị ngập, 743 héc ta mía bị gãy đổ Nghệ An: 1 người chết, mất thông tin 13 thuyền viên, 2.700 nhà bị tốc mái… Hà Tĩnh: 4 tàu bị chìm