Thiệt hại của bão số 2 tại Quảng Bình

6 tháng 3 ngày trước
7 người bị thương. Hơn 30 tàu cá bị sóng đánh chìm. 7 tàu hàng bị mắc cạn