Thiếu và khó giữ giáo viên giỏi ở các trường nghề

1 năm 1 tháng trước

Thiếu giáo viên giỏi là thực tế đang xảy ra hiện nay trong các trường đào tạo nghề, dù chính sách thu hút  giáo viên  giỏi, học sinh học nghề giỏi ở lại trường đã được nhiều nơi triển khai. Đây là thực trạng đã và đang diễn ra tại các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Viết bình luận

Tin liên quan