Thời điểm vàng khám phá du lịch Việt

2 ngày 15 giờ trước

Việc Việt Nam bước đầu kiểm soát dịch thành công đã tạo ra một cơ hội riêng cho ngành du lịch Việt Nam, mà việc đầu tiên là kích cầu du lịch nội địa. Và một trong những thông điệp kích cầu hiện nay là: Đi du lịch cũng chính là kích thích tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho gần 5 triệu lao động trong khu vực này và cũng là cách “thể hiện lòng yêu nước”.

Viết bình luận

Tin liên quan