Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo từ chức

2 tháng 2 tuần trước