Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy