Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN