Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Romania

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Romania