Thừa Thiên Huế

6 ngày 16 giờ trước
02:52

Theo chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng nghìn hộ dân xâm hại di tích kinh thành Huế sẽ phải di dời.