Thương vong tăng trong vụ nổ lớn tại trường đại học ở Afghanistan

Thương vong tăng trong vụ nổ lớn tại trường đại học ở Afghanistan
Thương vong tăng trong vụ nổ lớn tại trường đại học ở Afghanistan