Tìm giải pháp căn cơ cho tiêu thụ nông sản

6 tháng 9 giờ trước

“Giải cứu nông sản” là tình trạng thường xuyên tái diễn trong những năm qua với ngành nông nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân là do: trồng theo phong trào, phá vỡ quy hoạch, chất lượng sản phẩm chưa cao, thiếu chuỗi liên kết phụ…Những điều này đòi hỏi ngành nôn

Viết bình luận

Tin liên quan