Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay cứu hộ bị mất tích ở miền Trung Nhật Bản 

Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay cứu hộ bị mất tích ở miền Trung Nhật Bản