Tin quốc tế

9 giờ 56 phút trước
00:53

Kế hoạch “Welcome to France” với nhiều biện pháp, bao gồm việc tăng học phí 16 lần đối với sinh viên ngoài châu Âu mới được Thủ tướng Pháp

11 giờ 1 phút trước
01:19

Là một trong những nơi có mật độ nhà cao tầng lớn nhất thế giới, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường trong trường hợp hỏa hoạn, chính quyền H