Tin quốc tế

4 giờ 33 phút trước

Cơ quan Y tế công cộng Thái Lan thông báo loại vaccine ngăn ngừa Covid-19 được Đại học Bangkok Chulalongkorn nghiên cứu sẽ bắt đầu quá trình thử ng

6 giờ 27 phút trước

Sau thời gian hỗ trợ các hãng hàng không cầm cự tồn tại, chính phủ nhiều nước đã chuyển sang giai đoạn hỗ trợ hàng không tăng vốn, giảm nợ.