Tin quốc tế

10 giờ 32 phút trước
00:53

Kế hoạch “Welcome to France” với nhiều biện pháp, bao gồm việc tăng học phí 16 lần đối với sinh viên ngoài châu Âu mới được Thủ tướng Pháp

11 giờ 36 phút trước
01:19

Là một trong những nơi có mật độ nhà cao tầng lớn nhất thế giới, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường trong trường hợp hỏa hoạn, chính quyền H

2 ngày 12 giờ trước
00:48