Tin trong nước

9 giờ 15 giây trước
Khu rừng thông tại khu vực thị trấn Nam Ban huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) hiện đã bị đổ thuốc sâu vào gốc khiến hàng trăm gốc thông đang dần chết đứng.