Tin trong nước

9 phút 44 giây trước
Như vậy là 1.400 tấn cá chết trên sông La Ngà là do hàm lượng oxy hòa tan đều thấp, nồng độ NH4, NO2 vượt giới hạn cho phép nhiều lần.
5 giờ 12 phút trước
00:45