Tin xem nhiều

1 năm 3 tuần trước
01:00
Bão số 4 hầu như không dịch chuyển. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
1 năm 3 tuần trước
01:30
3 giờ 47 phút trước
00:42
1 năm 2 tuần trước
00:48
17 giờ 46 phút trước
01:03