Tòa trả hồ sơ điều tra lại vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh

2 tháng 3 ngày trước