Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động Quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Yên Bái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động Quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Yên Bái