Tổng tuyển cử Phần Lan: SPD tuyên bố giành chiến thắng

Tổng tuyển cử Phần Lan: SPD tuyên bố giành chiến thắng
Tổng tuyển cử Phần Lan: SPD tuyên bố giành chiến thắng