TP Hồ Chí Minh xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò

1 tuần 2 ngày trước