Trao cơ hội làm lại cuộc đời cho người đi cai nghiện

1 tháng 1 tuần trước

 Cai nghiện đã khó, nhưng khó hơn nữa là việc tránh cho con nghiện tái nghiện sau khi tái hoà nhập cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn ma tuý. Chính vì vậy, tạo việc làm cho người đang đi cai nghiện là một trong những biện pháp thiết thực, vừa giúp học viên an tâm tư tưởng, vừa giúp họ có thêm cái nghề trong tay. Đây cũng là cầu nối để học viên cai nghiện hiệu quả và thành công sau khi tái hoà nhập cộng đồng.

Viết bình luận

Tin liên quan