Triều cường làm vỡ nhiều tuyến bờ bao tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

2 tháng 4 ngày trước