Triều cường làm vỡ nhiều tuyến bờ bao tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

1 tuần 3 ngày trước